از دنیای موسیقی From the world of musicموسیقی و نابینایان Music and the Blind

در این بخش از سایت شما به مجموعه ای از مطالب آموزشی و اطلاعات مفید در زمینه ی موسیقی و آموزش موسیقی به نابینایان, نت نویسی بریل و آشنایی با علایم آن, شنیدن کار های هنرمندان و اساتید نابینا, و مطالب کمک آموزشی بیشتر دسترسی خواهید داشت
نت های بریل و کتاب های موسیقی Braille notes and music books

فایل های صوتی و مطالب آموزش موسیقی: Audio files and music training content

هنرمندان نابینا BLIND ARTISTS
گفتگوی دوستانه با بزرگان دنیای نابینایان Friendly chat with successful blind people

HAFTUNG FÜR LINKS:

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

در ارتباط با تمامی لینک های این سایت و مسئولیت لینک ها:
مطالب ما حاوی لینک ها و پیوندهایی به وب سایتهای خارجی اشخاص ثالث است.
همواره صفحات مرتبط برای نقض قانونی احتمالی در زمان ایجاد لینک و پیوند بررسی شدند. در زمان ایجاد پیوند هیچ محتوای غیرقانونی قابل تشخیص نبود. کنترل دائمی محتوای صفحات پیوندی بدون شواهد مشخص معقول نیست.
به همین دلیل ، ما نمی توانیم هیچ گونه مسئولیتی را نسبت به این محتوای خارجی بپذیریم. ارائه دهنده یا اپراتور مربوطه ، همیشه مسئول محتوای صفحات مرتبط و لینک ها است.
به محض اینکه متوجه تخلفات قانونی شدیم ، بلافاصله چنین پیوندهایی را حذف خواهیم کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *