گفتگویی شنیدنی با جناب آبادی Audible conversation with Mr. Abadi

دوستان گرامی امروز با شما هستیم با یک گفتگوی شنیدنی با جناب اسکندر آبادی.
ایشان در زمینه موسیقی سالها زحمت کشیده و خدمات ارزشمندی به هم سرنوشتی هایمان ارایه داده اند.

دانلود این گفتگو با حجم 8 مگابایت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *