نرم افزار nvda software

امروزه نرم افزار nvda جایگاه بسیار مهمی برای کاربران نابینا پیدا کرده است.
قابلیت های متنوع و پر کاربرد این نرم افزار خیلی زود آن را به صدر صفحه خوان های جهان منتقل کرد.

سایت نرمافزار nvda

مجموعه افزونه های مفید nvda

آموزش هایی برای nvda و جدیدترین نسخه ها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *