نرم افزار kurzweil software

یکی از بهترین نرم افزار های نوشتار به گفتار که متن چاپی یا الکترونیکی را به راحتی در دسترس افراد نابینا یا کم بینا قرار می دهد. شما میتوانید کتاب و روزنامه به زبان های مختلف را در اسکنر قرار داده و پس از چند لحظه بصورت صوتی و متن کلمات را در اختیار داشته باشید.
این نرم افزار از زبان فارسی پشتیبانی نمیکند ولی از بیشتر زبان های دنیا بخوبی پشتیبانی میکند.
علاوه بر آن شما یک دیکشنری کامل در اختیار دارید که روی هر واژه ای در متن کلید های کنترل و دی را فشار داده و معانی مختلف آن را دریافت میکنید.
امکانات فراوان نرم افزار باعث شده است که برای تحصیل بسیار مناسب باشد.
همچنین یک کتابخانه ی آنلاین در اختیار دارید که در میان آن کتب رایگان نیز وجود دارد.
این نرم افزار در دو نسخه ی 1000 و 3000 ارایه میشود.
نسخه 1000 عمومیتر بوده و بسیاری از کاربران از آن برای تحصیل یا حرفه های مختلف استفاده میکنند.
و آدرس سایت این نرم افزار
https://www.kurzweiledu.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *