معرفی فرمت دیزی در گفتگویی با سرور جمشید کهندل Introducing Daisy format in a conversation with mr Jamshid Khohandel

درمورد فرمت دیزی چه میدانید؟
چه قابلیت هایی در این فرمت وجود دارد که آن را برای مطالعه کتب صوتی و مرجع , برگزیده کرده است؟
ما نابینایان چگونه میتوانیم از فرمت دیزی استفاده کنیم؟
پاسخ به تمامی این پرسش ها و بیشتر , در فایل صوتی زیر , مصاحبه با سرور جمشید کهندل.

دانلود معرفی فرمت دیزی با حجم 16 مگابایت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *