تاریخچه ورزش نابینایان در ایران: History of sports for the blind in Iran

در این فایل به مدت 31 دقیقه از تاریخچه ورزش نابینایان در ایران خواهیم شنید.
این مقاله به همت جناب بهرام جدیدی و بانو زهرا شاهی تهیه شده است.

دانلود فایل صوتی mp3 با حجم 8 مگابایت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *