اهمیت کودکی در زندگی نابینایان: The importance of childhood in the lives of the blind

کودکی هر انسان بر سر نوشت و تصمیمات وی در تمام طول زندگی تاثیر گذار است.
در مورد کودکان با آسیب بینایی, چگونگی برخورد اطرافیان و والدین با کودک و نحوه ی تعامل بدون آسیب با کودک, موضوعیست که بسیار گنگ مانده است و زیر سایه ی بی توجهی همگان, باعث آسیب های بسیاری به کودکان نابینا شده است.
ضرورت مطالعه و افزایش اطلاعات همگان, و جدی گرفتن این موضوع, بحثی انکار ناپذیر است.
در این پست شما را با موارد مختلف و مطالب متعددی که موجود است و در دسترس همگان قرار دارد وصل میکنیم.

تربیت کودک نابینا چگونه است؟ | زندگی با کودک نابینا

شش راهکار مفید و موثر برای آموزش رنگ به کودک نابینا

آشنایی والدین با توان بخشی کودک نابینا

فرزندپروری کودکان نابینا

شیوه ای نوین برای آموزش کودکان نابینا

آموزش کودکان نابینا. ضرورت و اهمیت آموزش برای کودکان نابینا

مراقبت از کودکان نابینا و هر آنچه والدین و پرستار کودک باید بدانند

رفتار با کودکان نابینا

مراقبت از کودک نابینا و نکاتی که باید در مراقبت از این کودک مورد توجه قرار گیرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *