برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی, آلمانی و فرانسوی, توسط انجمن VIBS VIBS and learning languages: english, french, ang german.

VIBS and learning languages: english, french, ang german.

انجمن VIBS دوره های زبانآموزی برای زبان های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی را برگزار میکند.
این دوره ها در سطوح مختلف و با تمرکز بر کتاب های دسترس پذیر و ویژه برگزار میشود.

در صورت تمایل به شرکت در این جلسات، درخواست خود را

از طریق واتساپ به شماره تلفن های زیر اعلام نمایید.
آموزش زبان انگلیسی , با تدریس آقای افراوی: 0019155042520
آموزش زبان آلمانی با تدریس آقایان بیطرفان و ملاک: 004915785084747
آموزش زبان فرانسوی با تدریس آقای کهندل: 0033634260097