خبر کوتاه بود و شاید برای بسیاری از نابینایان ناراحت کننده. روزنامه ایران سپید، با بیش از ۲۵ سال سابقه، تعطیل شد. The news was short and perhaps sad for many blind people. Iran Sepid newspaper, with more than 25 years of history, was closed.


در شب چهارشنبه سوری، وقتی همه در حال جشن و سُرور بودند، آخرین میخ به تابوت شکسته ایران سپید کوبیده شد و تعطیلی این روزنامه لباس قطعیت به تن کرد. امید هاشمی، از خبرنگاران فعال در تحریریه ایران سپید و سردبیر ماهنامه نسل مانا در گفتگویی اینستاگرامی با دکتر نگین حسینی، پژوهش‌گر، نویسنده و فعال حوزه افراد دارای معلولیت، جزئیات این تعطیلی را بازگو کرده است. او همچنین به انتقاداتی که در طول سالیان گذشته از سوی منتقدان نسبت به کیفیت محتوای ایران سپید وارد می‌شده، پاسخ داده است.

شما=”” می‌توانید=”” نسخه=”” ضبط=”” شده=”” این=”” لایو=”” اینستاگرامی=”” را=”” به=”” مدت=”” ۴۵=”” دقیقه=”” و=”” با=”” حجم=”” تقریبی=”” ۱۷=”” مگابایت=”” دانلود=”” کنید.