معرفی کانال تلگرامی vibs Introducing the vibs telegram channel


کانال تلگرامی انجمن ویبز نیز راه اندازی شد.
ازین پس شما می توانید جدیدترین مطالب را , علاوه بر این سایت , در کانال ما به آدرس:
https://t.me/vibs_ev

نیز مشاهده کنید.
منتظر پیشنهادات و نظرات و انتقادات شما هستیم.
تماس با ما: email: info@vibs-ev.com