به مناسبت ۲۳ مهر روز جهانی عصای سفید World Day of the Blind

بزرگداشت روز جهانی عصای سفید
دانلود فایل صوتی این مطلب با حجم حدود 4 مگابایت بصورت mp3

1- عصای سفید یک نشانه برای نابینایان است.
2- عصای سفید نماد استقلال افراد نابینا است.
3- شهروندان با آسیب بینایی را کور یا روشندل خطاب نکنیم. واژه نابینا، کلمهای است با هیچگونه تعارف یا تحقیر
4- اگر با فرد نابینا مواجه شدیم و احساس کردیم به کمک احتیاج دارد، حتما از او سوال پرسیده و درصورت عدم نیاز اصرار نکنیم.
5- برای کمک به فرد نابینا هرگز عصای او را نگیریم. حتماً بازوی خود را در اختیار شخص قرار دهیم و یک قدم جلوتر از او حرکت کنیم و در صورت نزدیک شدن به موانع حتما شرایط را توضیح دهیم.
6- هنگام صحبت با فرد نابینا حتماً مانند سایر شهروندان مستقیماً با خود او صحبت کنیم و همراه وی را مورد خطاب قرار ندهیم.
7- بدون اجازه وسایل شخصی وی را جابجا نکنیم.
8- هنگام صحبت کردن با فرد نابینا حتما نام او را به زبان بیاوریم تا متوجه شود روی سخنمان با ایشان است.
9- در صورتی که نابینا در کنار خیابان عصای خود را به صورت افقی نگه دارد به این معناست که قصد عبور از خیابان را دارد در این صورت راننده موظف است حق تقدم را به شخص نابینا بدهد.
10- در برخورد با شخص نابینا لزومی در تغییر لحن یا بلند صحبت کردن وجود ندارد.
11- مهم است که دانش آموز نابینا را در تمام فعالیت های درسی و غیر درسی مدرسه شرکت دهیم. سعی کنیم شرایط را به نحوی فراهم کنیم که دانش آموزان نابینا بتوانند در تمام فعالیتهای مدرسه شرکت کنند.
12- وقتی مطلبی را از روی فیلم و یا عکس توضیح می دهیم، حتماً قسمت های بصری را برای فرد نابینا توضیح دهیم.
13- به فرد دارای معلولیت خیره نشویم و در هنگام همیاری از او سوال خصوصی نپرسیم.
14- از پارک خودرو در جای پارک مخصوص معلولین خودداری کنیم.
15- در اتوبوس یا مترو در صورتی که از صندلی های نشانه گذاری شده برای معلولین استفاده میکنیم، در هنگام سوار شدن آنها صندلی را در اختیارشان قرار دهیم.
معلولیت یک تنوع یا تفاوت در سبک زندگی است. با احترام به تفاوت های خویش می توانیم جامعه انسانی بهتر و با ارزش تری داشته باشیم.