یک لایو بسیار شنیدنی در مورد بیماری های مربوط به شبکیه و درمان های نوین برای این بیماری ها, درمان های سلولی و سلول های بنیادی شبکیه چشم. A great live about retinal diseases and new therapies for these diseases, cell therapies and retinal stem cells.


با تشکر صمیمانه از انجمن آر پی که با همکاری و تلاش فوقالعاده ی خود این فرصت را فراهم نمودند و این اطلاعات مفید را جمعآوری و در اختیار علاقه مندان قرار دادند.
گفتگو و پرسش و پاسخ های ما با دکتر هرمز شمس.
دانلود بخش نخست فایل mp3 با حجم 22 مگابایت

دانلود بخش دوم با حجم 10 مگابایت

و در پایان فایل صوتی لایو دیگری که به مسایل مختلف پرداخته شده است. آب مروارید , آر پی و غیره .
دانلود فایل پرسش و پاسخ با دکتر شمس با حجمی حدود 10 مگابایت