برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی, آلمانی و فرانسوی, توسط انجمن VIBS VIBS and learning languages: english, french, ang german.

VIBS and learning languages: english, french, ang german.

انجمن VIBS دوره های زبانآموزی برای زبان های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی را برگزار میکند.
این دوره ها در سطوح مختلف و با تمرکز بر کتاب های دسترس پذیر و ویژه برگزار میشود.

در صورت تمایل به شرکت در این جلسات، درخواست خود را

از طریق واتساپ به شماره تلفن های زیر اعلام نمایید.
آموزش زبان انگلیسی , با تدریس آقای افراوی: 0019155042520
آموزش زبان آلمانی با تدریس آقایان بیطرفان و ملاک: 004915785084747
آموزش زبان فرانسوی با تدریس آقای کهندل: 0033634260097

jalasat khodshenasi barayeh nabinayan برگزاری جلسات خود شناسی گروهی توسط انجمن VIBS


برگزاری جلسات خود شناسی گروهی از طریق Skype

دوستان گرامی، انجمن نابینایان و کم بینایان ایرانی و ایرانی تبار در چهارچوب فعالیت های خود با هدف پرداختن به مسائل و مشکلات مرتبط با محدودیت های حسی افراد نابینا و کم بینا، اقدام به ارائه جلسات خود شناسی گروهی از طریق Skype می نماید.
جدا از علل و ریشه ها ، فرد مواجه با محدودیت های بینایی با چالش هایی دست به گریبان خواهد بود که در صورت درک آنها و پذیرش شرایط جدید و نیز بررسی امکانات موجود، برنامه ریزی زندگی آینده برایش امکان پذیر خواهد شد.
نیل به این هدف مستلزم طرح مسائل و مشکلاتیست که ذهن فرد مواجه با محدودیت بینایی را به خود مشغول کرده و او را نیاز مند به سخن گفتن پیرامون آنها نموده است. شایان ذکر است، مطالب مطروحه در این جلسات خود شناسی گروهی کاملاً محرمانه بوده و با آنها در نهایت امانت داری برخورد خواهد شد.
برگزاری این جلسات از طریق Skype در وهله اول برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده است، که در صورت نیاز تمدید می گردد.
در صورت تمایل به شرکت در این جلسات، پیام ثبت نام خود را

از طریق واتساپ به شماره تلفن های
00491775734772
و یا 0019155042520
و یا 00491795012462 بفرستند.
زمان های برگزاری جلسات:
روزهای یکشنبه ساعت 18:30 به وقت آلمان و ساعت 21:00 به وقت ایران می باشد.
تعداد شرکت کنندگان برای این جلسات محدود بوده، لذا به علت محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، اولویت انتخاب آنان بر اساس زمان ثبت نام در نظر گرفته می شود.
مدیریت این جلسات به عهده آقایان مریانی و افراوی و آرزم می باشد.